Zamknij okno Drukuj dokument

ZP.271.48.2017 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (30.5kB)    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (318.1kB)    
mapa (699.5kB)    
dok.foto. (4.5MB)    
Informacja z otwarcia ofert (76.3kB)    
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (402.2kB)    
Informacja o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniej (324.4kB)    
Informacja o unieważnieniu postępowania (462.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Michalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Michalska
Data wprowadzenia:2017-10-12 12:06:53
Opublikował:Magdalena Michalska
Data publikacji:2017-10-12 12:07:58
Ostatnia zmiana:2018-01-03 15:43:12
Ilość wyświetleń:275