Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin