Ustala się nowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.