Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 359/2017 Burmistrza Wołomina, z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego.