Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zaproponowanego w ofercie złożonej w dniu 8 stycznia 2018 r., udzielam Uczniowskiemu Klubowi Tenisowemu Topspin, ul. Korsaka 4, 05 200 Wołomin, dotacji w kwocie 5 000 zł.