W sprawie:
nadania nazwy odcinkowi drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2020-07-27

Numer uchwały:
XXII-109/2020

Podjęta przez:
Radę miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwea Mazowieckiego