Numer sprawy:
WU.6733.10.2022

Data założenia:
2022-05-13

Temat:
Obwieszczenie ws. wydanej w dniu 12.05.2022 r. Decyzji nr 9/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki ew. nr 65/1, położonej w miejscowości Cięciwa, gmina Wołomin.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: