Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.