Numer sprawy:
WU.6733.18.2024

Data założenia:
2024-06-11

Temat:
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie części dz. ew. nr 119/11 obr. Mostówka, gmina Wołomin.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: