I Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

z dnia 2 grudnia 2010 roku

 

Porzadek obrad:
 

  1. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie.

  2. Otwarcie sesji

  3. Ślubowanie Radnych

  4. Wybór sekretarza obrad

  5. Ustalenie porządku obrad

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie:

- przyjecie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie

- wybór Komisji Skrutacyjnej

- zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- podjecie uchwały stwierdzającej wybór

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:

- przyjecie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wołominie

- wybór Komisji Skrutacyjnej

- zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wołominie

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- podjecie uchwał stwierdzających wybór

8. Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2006-2010


Andrzej Żelezik