II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010 – 2014

z dnia 14 grudnia 2010 roku

 

Porządek obrad:

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2010 roku

  4. Podjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Madziara

  5. Wręczenia Burmistrzowi Wołomina zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

  6. Ślubowanie Burmistrza Wołomina

  7. Podjecie uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej.

  8. Interpelacje i zapytania radnych

  9. Informacje Przewodniczącego Rady

  10. Sprawy bieżące

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marcin Dutkiewicz