XLI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014

odbyła  się dnia 24 października 2014 roku

 

Porządek obrad

  1. Wybór sekretarza obrad

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 roku

  4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

  5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

  6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami.

  7. Interpelacje i zapytania radnych

8. Podjecie uchwał w sprawie:

(1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok;

(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024;

(3) wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;

(4) zapewnienia funkcji publicznej dla placu zabaw w Majdanie;

(5) przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych;

(6) przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok;

(7) przekazania nieruchomości;

(8) nadania nazwy ulicy w miejscowościach Wołomin i Nowe Lipiny;

(9) zmiany uchwały dot. zbycia nieruchomości;

(10) sprzedaży nieruchomości;

(11) zbycia nieruchomości;

(12) zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienia służebności;

(13) zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienia służebności;

(14) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

(15) ustanowienia pomnika przyrody;


9. Informacje Przewodniczącego Rady

10.Sprawy bieżące.Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie


Katarzyna Lubiak