Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.