Numer sprawy:
WU.6730.296.2020

Data założenia:
2020-09-15

Temat:
Obwieszczenie ws. zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na terenie dz. ew. nr 102 obr. 19 Wołomin, gm. Wołomin.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: