Numer sprawy:
WU.6730.32.2020

Data założenia:
2020-09-15

Temat:
Obwieszczenie ws. wydanej decyzji Burmistrza Wołomina Nr 175/WZ/2020 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na terenie działki ew. nr 66/12 obr. 08 Zagościniec, gm. Wołomin.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: