W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2023-2041

Data uchwały:
2023-01-02

Numer uchwały:
LX-2/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia