Ogłasza się konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2016 r."

Zgodnie z komunikatem o przedłużeniu terminu konsultacji pisemne opinie do projektu programu można zgłaszać do  3 lutego 2016 r. do godz. 15:00, na adres e-mail: lena.osiejewicz@mzdiz.wolomin.pl.