obrazek

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

"Dom nad Łąkami"

05-200 Wołomin, ul.Nałkowskiego 17

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i Nazwisko:  Agata Sobczak
Wołomin, powiat wołomiński, woj.mazowieckie 

Nr kier: (22); centrala: 786-22-19; tel. bezp.: 786-22-19;
 

Adres e-mail: muzeumnalkowskich@muzeumnalkowskich.pl

Kod terytorialny GUS: EKD 925210
Numer NIP: 125-10-58-724
Numer REGON: 010888006