z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem "Wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej- edycja II".