Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Wołomin - Edycja II, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Wołomina, z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.