Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 50/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży- edycja II”