Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny ZOZ w Wołominie

05-200 Wołomin, Powstańców 12
 

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i Nazwisko:  Tomasz Makowski 

Wołomin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Nr kier: (22);    tel./fax:  787-85-43; 776-44-88
Adres e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl

 

Numer NIP: 125-14-61-087
Numer REGON: 140727400