Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do dnia 24 września br. do godz. 13.00 na adres e-mail: dialog@wolomin.org.