Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Wołominie

Skład osobowy:

1. Aneta Adamus

2. Karol Cudny - Sekretarz Komisji

3. Robert Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

4. Paweł Rozbicki - Przewodniczący Komisji