Wspieranie rodzin  i osób w trudnej sytuacji życiowej.