Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zaproponowanego w ofercie złożonej w dniu 17 stycznia 2019 r., udzielam Fundacji Mamy Wołomin, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin, dotacji w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)