W sprawie:
rozpatrzenia skargi

Data uchwały:
2020-07-27

Numer uchwały:
XXII-110/2020

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia