W sprawie:
zmiany uchwały Nr XX-32/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2020-07-28

Numer uchwały:
XXII-112/2020

Podjęta przez:
Rdę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia