Wniosek o zabezpieczenie oraz/lub udostępnienie zapisu* monitoringu Urzędu Miejskiego w Wołominie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 206/2020 z dn. 06.08.2020 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Wołominie