W sprawie:
zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Data uchwały:
2021-04-23

Numer uchwały:
XXXII-38/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego