W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Białe Błota w Wołominie

Data uchwały:
2021-09-30

Numer uchwały:
XXXIX-138/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia