W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie

Data uchwały:
2021-09-30

Numer uchwały:
XXXIX-139/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia