W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie- południe

Data uchwały:
2021-10-27

Numer uchwały:
XL-159/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia