Unieważnia się konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom”, ogłoszony Zarządzeniem nr 317/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 23 listopada 2021 r., z uwagi na to, że żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymagań zawartych w ogłoszeniu konkursu.