W sprawie:
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokunentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Data uchwały:
2022-01-24

Numer uchwały:
XLIV-17/2022

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego