W sprawie:
określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Wołomin

Data uchwały:
2022-02-24

Numer uchwały:
XLV-34/2022

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego