na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie siatkarskie w ramach seniorów”.