Data posiedzenia:
2022-11-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
(1) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022;
(2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin nalata 2022-2038;
4. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z sesji dostępne są na stronie internetowej: https: //wolomin.esesja.pl/