W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023

Data uchwały:
2023-01-02

Numer uchwały:
LX-1/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódtwa Mazowieckiego