Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - EDYCJA II”