Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o  otwartym konkursie ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji - EDYCJA II”.