Nazwa:   Straż Miejska w Wołominie
Nazwa skrócona:   Straż Miejska
Grupa jednostek:   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Podgrupa jednostek:   Straż Miejska
NIP:   125-147-67-52
REGON:   141299426
Miejscowść:   05-200 Wołomin
Ulica:   Legionów 31A
Telefon:   787 90 50
Fax:   787 90 50
E-Mail:   sm.wolomin@gmail.com
www:   http://strazmiejskawolomin.pl/
Czy osoba prawna:   Nie
Data ostatniej aktualizacji: