Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśniakowiźnie

05-200 Wołomin, ul. Kasprzykiewicza 153, Leśniakowizna

 

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i Nazwisko:  Ewa ŚWIDERSKA

Wołomin, Powiat wołomiński, woj. mazowieckie
tel/fax  22 201 90 11

Adres e-mail: zsplesniakowizna@gmail.com

NIP: 125 162 72 86

Regon: 147 349 013