Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19;

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i Nazwisko: Anna Rakoczy

Wołomin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie 

Nr kier: (22); centrala: 7764259; tel. bezp.: 776 42 51;

sekretariat@sp4wolomin.edu.pl

 

 

Numer NIP: 125-11-73-595
Numer REGON: 017357950