1. Jan Krasowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla

2. Dariusz  Kupiec - Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

3. Piotr  Nagraba

4. Barbara  Kożuchowska

5. Rafał  Brzozowski