1. Edward  Bloch - Przewodniczący Zarządu Osiedla

2. Elżbieta  Rybałtowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla

3. Elżbieta  Muszelik

4. Janina Legutko

5. Alicja  Pyrek