1. Edward  Bloch - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Magda  Misiukiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Henryk  Śmietański

4. Celina Lurbecka

5. Janina  Legutko

6. Izabela  Bońska

7. Elżbieta  Rybałtowska

8. Alicja  Pyrek

9. Bożena Mońska

10. Robert Przywódzki

11. Anna Misiukiewicz

12. Roman Konieczny

13. Elżbieta Muszelik

14. Leonard Wikieł

15. Maria Pierzchała