1. Jan Krasowski - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Dariusz  Kupiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Barbara  Kożuchowska

4. Wanda  Nebeluk

5. Paweł  Kożuchowski

6. Jacek  Czarnowski

7. Grzegorz  Gołębiewski

8. Tomasz  Ryszkowski

9. Rafał  Brzozowski

10. Krzysztof  Bujniak

11. Leon  Struwe

12. Sławomir  Panasewicz

13. Małgorzata  Berlińska

14. Teresa  Stroczkowska

15. Piotr  Nagraba