Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji:

   
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan

 Poniedziałek w godz. 13.00 - 18.00

Zastępca Burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski 

Poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00

Zastępca Burmistrza Wołomina Łukasz Marek

Poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00