XVIII sesja Rady Miejskiej w Wołominie

kadencji 2010-2014

 odbyła się dnia 16 sierpnia 2012 roku

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Wybór sekretarza obrad.

  3. Ustalenie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 – 2032;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka w województwie mazowieckim.

  1. Zamknięcie sesji.